Jak pozbyć się problemu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W wielu przypadkach wierzycielami są także osoby prywatne, które udostępniają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Jakim? Zwykle są to rozmaitego typu weksle. To naturalnie na tych pismach należałoby się skupić omawiając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia postać, która nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych może emitować prywatne weksle. To oczywiście z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest doskonałą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. W owym czasie szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą kwotę stając się zarazem nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją również weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odkryć można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec potencjalnych klientów. Nieraz na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, jakich termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli firm skupujących weksle ich kontrahentami z reguły są przedsiębiorcy, którzy próbują odebrać środki z niezapłaconych faktur. To naturalnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *